Zorg op maat

Zorg op maat

Als er iets is dat om maatwerk smeekt, dan is het wel de zorg. Wie zorgt wil, wil vooral zorg op maat. Waarom? Omdat elk mens anders is. En dus dient de zorg afgestemd te worden op de persoonlijke situatie.

Communicatie

Bij zorg op maat kunnen ontzettend veel factoren een rol spelen; heeft iemand kinderen? Is er een wens die eventueel in vervulling kan gaan en wat vindt iemand nou belangrijk in het leven. Het zijn allemaal elementen die van invloed kunnen zijn op de zorg. Zoals ook het type medicatie, de toedieningswijze ervan en het plannen van de controle belangrijk zijn. Zorg op maat kan alleen als er communicatie is tussen de behandelaar en de patiënt. De behandelaar moet immers wel op de hoogte zijn van de persoonlijke situatie van de patiënt.

Zorgvraag centraal

Als er gesproken wordt over zorg op maat dan staat dus altijd de zorgvraag centraal; de zorg wordt dus altijd afgestemd op de behoefte van de patiënt. Dit vraagt nadrukkelijk om maatwerk en flexibiliteit van de aanbieder. Zorg op maat betekent ook het inzetten van de best beschikbare en een passende zorgverlener, zoals het ook het werken volgens een zorgplan inhoudt. Maatwerk op het gebied van zorg betekent ook rekening houden met de culturele en religieuze waarden van de patiënt. Omdat niemand gelijk is, hoort eigenlijk ook geen enkel zorgtraject hetzelfde te zijn.

Verschilt per zorgaanbieder

De mate waarin zorg op maat aangeboden wordt is iets dat verschilt per zorgaanbieder. Maatwerk leveren is een nogal breed begrip en in de zorg is voor dergelijke zorg ook particuliere zorg een optie. Idealiter werk je met kleinere zorgteams, die al snel een band met de patiënt op weten te bouwen. Als het gaat om maatwerk in de zorg is er geen standaard, geen draaiboek. Elke situatie is weer anders en maatwerk kan betekenen dat dag en nacht zorg nodig is, of er verpleging gevraagd wordt. Zorg op maat kan vaak pas verkregen worden als de cliënt door het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, geïndiceerd is. Bij maatwerk in de zorg kan het gaan om van alles; van mensen die ernstig ziek zijn tot het aanbieden van wijkverpleging of huishoudelijke hulp. Soms wordt maatwerk gevraagd als het gaat om hulp bij het douchen en aankleden. Het zijn allemaal zaken die je zorg op maat zou kunnen noemen, iets dat voor iedereen anders is en waarvoor van de zorgaanbieders steeds weer iets anders gevraagd wordt.

Geplaatst in: Zorg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *